de juny 15, 2006


d'una pila a la qual
rondava el desequilibri
en fas miquetes simètriques
per anar-la reconstruint.
no et cal paciència,
el pizzicato, en un tres
i no res, l'has anat
bastint. conseqüent.

*e*