de juliol 22, 2006cada tres hores el giny que jeia
es veu que mira, s'atrafega.
visor per a dèries salpicant
relectures, un oracle més casolà.
desguassar fortunes per engrescar-nos
en guaribles tentines, aferrats al paladar.

*e*