de setembre 26, 2006


fer un cigaló d'esquitllentes.
treure't de sobre els néts.
apressar la vida a ritme
d'explosió de bufeta
i seure amb dos amics a mirar
com als cotitzadors no senten
el sol.
la tonada, cantar-la a qui?

*e*