de setembre 01, 2006


rebre i mostrar en penombra.
especiar síndries, llescar el pa,
enramar el matí.
la malfiança desada
amb els draps de la pols,
en un calaix. tres bombetes.

*e*