de gener 02, 2007


desem un petit pot
de metanol que no és
prou líquid per cremar
totes les línies. ni cal.
els deures del segon
dia de l'any vençuts
per un dolor hormonal,
alliberador. i cauen rocs,
a tones.

*e*