de gener 29, 2007


passa quan se'm descontrola
l'espaiador, un so sord,
la creació d'una paret immaculada,
qui sap si portàtil.

*e*