de març 15, 2007

"Si tu no hi fossis...
Què creus que faria?
Doncs, cercar fòssils
_Des que el gall cantaria
Fins que la lluerna lluiria."

Matsuo Sawada trad.Lluís Urpinell

divendres setze recital al bar el sortidor del poble sec

sobre les vuit del vespre