de setembre 26, 2007


m'he creuat un parell de mancs,
al tren m'observava un home de perfil esguerrat.
m'atabalo, m' esquitxo i no puc parar quieta,
no em fa por el què va ser
sinó la condició d'ànim masegat.

*e*