d’octubre 01, 2007


si no vols pols
no voregis l'era.
l'eix quedi quiet,
la polpació raspada
en una entrada de mirall
invalidada, com tot allò altre.

*e*