de desembre 04, 2008temps per daurar el temps,
desitjat molts anys,
i com a promesa més o menys llunyana.
caure en l'hedonisme i recordar
les fotos més fosques, les diluïdes.
què demanen? cintes per encarir agendes.
i la tenalla de properes males notícies
més allà de les bones intuicions. oblida-ho.
aquesta nit pot ser molt gran.

*e*