de gener 05, 2009


sobre això dels holocausts particulars
deixaran de ser la petita-gran obsessió.
només mirar, filtrar
i esperar. sentir-nos respirar
per sota el coll del jersei, l'esbós de ser, no sé si
per gaire temps es podrà aconseguir.
som un projecte fallit que es pot encarrilar,
sense beques, sense raig X.

*e*