d’abril 30, 2009


bàsicament procuro
no caure en els mateixos
e/horrors. alenar,
drenar, pair no són
funcions casuals.
la fortor m'ofèn
cada dia una mica
menys.

*e*