d’abril 29, 2009


nascuda massa d'hora
per ser una noia postmoderna,
ens asseiem esperant
mentre sona lluny una música migètnica.
contestar missatges al mòbil
i entrellucar diagonals
amb la cortina poc oberta
buscant la llum adequada.

*e*