d’abril 07, 2009


a partir d'una certa edat
la gent vol veure't
fer créixer un nen.
donar-te noms aristocràtics
o treure lèxics estranyíssims
amb veu estrident. si vull faré pintar
la paret de pissarra per dibuixar grafies
i antílops saltant entre illes
de paviment. (ara tocaria un infinitiu,
i no)

*e*