d’abril 16, 2009


rosegar-se i no saber ben bé què s'està esperant.
un llit no gaire particular on cada dia et canvien els llençols,
uns cultius, un respirar somort.

no estem a les nostres mans, i malgrat això, m'oferiria.

*e*