de juliol 08, 2009


les cutícules se'm volen escapar,
s'adonen que la nova vida
no és only futur.seria sensacional
fer una pileta de les meves vèrtebres,
prometo no fer-ne marca d'aquest imaginar.

*e*