de juliol 22, 2009


pujar sobre les taules,
repenjar-se a les parets.
comprar la mateixa brusa
negra
i resseguir el wire-o
que enquaderna futurs concerts

*e*

m'estic aficionant a les sèries antigues que passen pel canal 300:
cassen, sazatornil, adrià puntí el 98. i dormir desenllençolada