de juliol 09, 2009"tota lírica que no es carda és frustrant"
Pepe Sales

llamps i trons, tolls de pocs centímetres
als terrats, el punt mig imaginant entre gotes.
no sóc tan generosa com creies.

*e*