de setembre 22, 2009


paraules desusades com ara "xaparron".
poder recolzar el cap al transport
públic, anar escalfant motors
i el tro esmorteït uralitejant
les converses. canvio malifetes
d'estiu per massatge de peus
i un parell de trenes.

*e*

* el llibre més pàl·lid: FERRO és l'alabatre 60 i és una edició no venal, qui el tingui que el guardi ben guardat.