de novembre 09, 2009

els fragments del passat recent
és possible que acabin
en capses, estovant-se.
en cas que "que sí" no sé
què és el primer que enyoraria,
dos noms? la capacitat de passejar,
càmera en mà, mentre es fa de nit?

*e*