de febrer 19, 2010

hi ha l'elogi de la fuga,
el vertigen escrit amb rotulador
al canell. la curiositat
cap a què pot oferir el teu
camell. l'os que retruny
en rossegar.*e*