de febrer 08, 2010

ho repeteixo:
menja'm ara
que soc gran.
hi ha altres
maneres de trencar
aigües i m'agraden
+.

*e*