de febrer 15, 2011poder parlar llarga
estona del dia grisplom
on hem caigut, o de feines
o de llibres, sempre llibres,
buscant la taca negra
que en fa de l'ull
la cosa rodona, humana,
que ens sosté.

*e*