d’agost 27, 2012

què encara faries
si no ho poguessis
mostrar?
l'instintivisme d'un mirall
basculant em decapita,
em treu les comes, m'omple
els buits.

*e*