de setembre 18, 2012ser un punt de llum falsa que seu torta
i mira d'esfilegar l'embull
 fins la primera grenya,
el primer lloc, fent una mica de mal.

*e*