de gener 27, 2006


l'albat no si sap creure
en això de néixer,
més prudent que covard
se' t regira i fa un mutis.
abans de dir res levita.

*e*

( dedicat a j)