de febrer 16, 2006


un quart d'ungla
i rosega, rosega
que la cosa és incerta.
d'alçades i venjances
hi entén més l'uma.

*e*