de març 24, 2006


boscatge


[1169; de bosc]

m 1 Bosc.

2 Lloc ombrat d'arbres i d'arbusts.

3 HIST DR Als segles XIII i XIV, dret del baró a percebre dels vassalls una part de la llenya, de la fusta i dels fruits silvestres recollits en els boscs baronials o comunals, o un equivalent en metàl·lic.