de març 31, 2006
marc chagall = sagal


[1839; del cast. zagal, íd., i aquest, de l'àr. vg. zagháll 'valent, fort']

m 1 Noi que fa de mosso d'un pastor, que guarda el bestiar gros d'una masia.

2 Mosso de diligència o cotxe públic.

3 Vailet.

0 Commentaris:

Publica un comentari

<< Home