de maig 25, 2006


la nota reverbera en frases
rumiades, dites lentament,
el fil mana un tacte tendre
a toc de saxo i estrés. quan viure
sembla mentida ve el pesssigolleig.

*e*