de setembre 18, 2007


tres trams:

( millor obviar trams de viatges absolutament inútils
ara que ho saps )

crear un fons per encàrrec
sentimental amb els retalls
de la casa dels altres.
la visitada dues vegades
i dormir al seu terra.
afegir a les gràcies
personals això de crear
paisatges imaginaris.

quedar-se tancada al metro
llegint una novetat de fa quinze
anys i adonar-se que la llengua
de Peter Stillman navegava
inventant Bolló en la foscor.
destí i clausura, ser auster.

canviar el cd descalça
i clavar-te la xinxeta
fent el dolor de la música
rumor i sonant tota igual.
( en desincrustar
poca sang)

*e*