de setembre 16, 2008en tornar, i tornar,
veig la ciutat cada vegada més plana.

cauen façanes flamejants
que estojaven tallers,
mentres: llisquem
callant per no ofendre
i assegurar-nos una mica de futur.

em perdo en el trepig
de les branques a ras de terra,
quan són ombra.

*e*