de setembre 30, 2008


entrar en el claustre més rar
és com ser llimac entre ceràmiques
flotant. tot terra és grava
entre els morts, i el munt
de Lego que hi muntem junts
s'oblidarà en la darrera neteja.
i cavar.

*e*