d’octubre 01, 2008


"les teves vivències són fotos digitals"
Mazoni

un rostre escapçat m'ha portat
a la nostàlgia més gratuïta.no hi ha mots
per festejar segons quins estats d'esperit,
entre molèstia i erma revegetació.

*e*