de juny 08, 2009


què fer
si el cor
no batega
com una jungla?
buscar un manual
d'ús per allò
de la porcellana
a les venes.

*e*

porcellana

[s. XIV; de l'it. porcellana 'verdolaga; cauri', de la closca del qual hom creia que es feia la ceràmica, del ll. vg. porcellago 'verdolaga', der. de portula 'portella', per l'obertura de la verdolaga i el cauri]

f 1 ART Terrissa molt fina composta de feldspat i caolí que difereix de l'ordinària per la seva transparència.
2 pl obs PAT Nom donat als tumors o minoves dels ganglis del coll o d'altres regions.
3 ZOOL Gènere de mol·luscs gastròpodes de la subclasse dels prosobranquis i de la família dels cipreids (Cypraea sp), marins, amb la closca oviforme mancada d'opercle i que habiten a les mars càlides, especialment a les tropicals.