de juny 09, 2009


a un mirall,
simulat o natural,
les coses semblen
ser més a prop
d'on som.

*e*