de gener 07, 2010


fingir banys de sucre,
glaçat. demano més
que les altres,
la temperatura ideal,
i certa configuració
de les partícules d'aire
per enfonsar-me millor.

*e*