de maig 05, 2010


l'estat del perfil
és poc o gens mel-
o - dramàtic.
la maquinària prou
amortitzada per
recolzar-la en murs
de flors.exercici de dits,
un jardí poc bàrbar
i familiarització.
res és tan breu
com per citar-ho sencer.

*e*