de juny 13, 2012

just abans d'afinar
qualsevol aresta tendra
determinants proximitats
 i normes que ens pauten
fan de la il·lusió
una cosa que es dispersa
en els envits.

*e*