d’octubre 31, 2012

la manera de definir el procés o de buscar-ne una cronologia
és difondrà en piles de caràcters, documents i fotografies.
cites, reunions, trobades, enfados, alegries, ofenses, viatges,
cobertes, riures, cansament i ressenyes.veure's abocada al buit
és que qui voldries amatent et parli només de llibres
i amb qui hauries de planificar els futurs relligats
ja no pugui fer-ho, per calers, per necessitat.
*e*

d’octubre 18, 2012

quan temps fa
que

d’octubre 03, 2012

viure ens distorsiona. som el punt fosc
a primera fila amarant tot d'estímuls
volguts, casuals, circulars,
deformadors de vèrtebres.
*e*