d’agost 05, 2013


dictar, representar aquell estiu 
on la cosa titubava delicadament 
amb grills orquestrals  i ferides d'arestes 
salades. bikinis a ratlles, tovalloles a la sal,
el balanceig de la plataforma 
que ens feia de trampolí.
l'evidència del ris a l'horitzó 
i el fadrí de la primera calda
que s'anava enfonsant ben lluny
mentres parents i amics ni s'immutàven.