de juliol 01, 2014

apamar els envans
 com si s'hi guardés l'eco
dels meus secrets.

*e*