d’abril 02, 2006


corrua


[1803; d'origen incert, probable alteració del mot pirinenc carrua]

f 1 Munió de persones, d'animals o de vehicles que avancen els uns darrere els altres formant una llarga filera. Una corrua de formigues. Una corrua de cotxes.

2 en corrua (o corrua feta, o a corrua feta) Formant filera. Els ciclistes anaven en corrua.

cor_ru_a.

1 Commentaris:

Anonymous dErsu_ said...

"lo dia dos de maig, los pagesos de Perals, formant corrues, van a la fira de Santa Creu, de Figueres, menant tota classe de bestiar; uns van ab carret, altres a cavall".
Bosch de Tr.(records d'un E.,67)

8:17 p. m.  

Publica un comentari a l'entrada

<< Home