de febrer 03, 2005

que les ombres fimbradisses
es magnifiquin per una guspira
perpètua a cops de gas.
que el tremolor fibril·lar
ens emmudeixi fins aturar les paraules
al paladar. que la nineta closa
no esborri la duna en escala de grisos
del teu cos com carena embarrancat.

*e*