d’octubre 13, 2005interpolada en la nova dimensió.
no sóc capaç d'imaginar
què haguessim estat
en una altra vida.
no distorsiono l'obrador
on et podria mirar.
la teva cara és perversitat.
arrapar-te pels genolls
i besar l'actor principal,
ondulant a l'obscuritat
sense ganes de volar.
inundació atrapant
qualsevol ment.
parteixes crisàlides
en dos.

*e*