de gener 05, 2006


s'escola
l'ensabonada
de mel
cap a un cert determinisme
amb el quaranta.
aferrar el flux
del transportador és
un cop de sort.

*e* (29/12/05)