d’octubre 09, 2006


mira, els rento amb aigua
ben calenta, els sofregeixo
amb un tros de cor
i te'ls menges amb els dits,
els de carretera, els moixernons.


*e*