de juliol 28, 2010


a la musa fantasma
poc l'importa tot
el que he escrit.
la importància de l'actor
secundari és donar
indicacions per a
la multicursaliritat
del jardí infinit.

*e*