de gener 10, 2012


coses que no arriben
per no tenir les plataformes
adequades. fotos de família
tan amples que sobrepassen
els marges. no sé si quaranta
anys després se'n recorden.

*e*