de setembre 23, 2004per reposar forçes, de matinada i piló fent tauleta per a copa, i tan frescos! bona mercè!